Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez ARiMR

lis 16, 2022 Aktualności

Krajowy Zarząd PZD w dniu 8 listopada 2022 roku przeanalizował i omówił stopień realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach rozstrzygnięcia I, II i III tury konkursu za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień ARiMR zakwalifikował 183 Rodzinne Ogrody Działkowe będące w strukturach PZD i przyznał granty na łączną kwotę 17 380 805,93.

Na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD, stan na dzień 31 października 2022 r., wiemy że w turze IV (wrześniowej) 62 ROD oczekują na zakończenie oceny merytorycznej wniosku, a kolejne 26 ROD otrzymały już informację o pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej wniosku i otrzymały liczbę punktów pozwalających na otrzymanie grantu. Nadal oczekujemy na potwierdzenie tej informacji przez Agencję, a więc ogłoszenie oficjalnej listy rankingowej za kolejną transzę konkursu.

OZ PZD przekazując dane do jednostki Krajowej zadeklarowały złożenie w piątej turze (październikowej) wniosków na przyznanie grantu dla 193 ROD. Na duże uznanie zasługują OZ PZD w Katowicach, Gdańsku i w Warszawie, które złożyły wnioski zbiorowe obejmujące realizacją projektu zadania od 8 do 80 ROD.

Uwzględniając uzyskane informacje, w czwartej i piątej turze konkursu należy spodziewać się łącznie co najmniej 280 wniosków ubiegających się o granty w wysokości około 25 mln zł.

Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygniecie po stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ogłoszenie listy rankingowej za miesiące wrzesień i październik.

Jak widać PZD nie zwalnia i chce wykorzystać proponowane przez ARiMR w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” środki w jak największym stopniu. Chodzi przecież o rozwój ROD i dbałość o środowisko.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 8 listopada 2022 r.