Category: Aktualności

Apel do działkowców !!!

Mając na uwadze zaistniałą sytuację w Ukrainie Okręgowy Zarząd apeluje do działkowców i Zarządów ROD Okręgu o pełną rozwagę i odpowiedzialność.Wiemy, że wiele osób pomaga z potrzeby serca. Niektórzy z nas przyjmują uchodźców pod swój dach. Pomagajmy poprzez organizowane zbiórki czy inne akcje charytatywne przekazując dary czy wpłacając środki na pomoc dla Ukrainy.Pamiętajmy, aby udzielając pomocy materialnej robić to poprzez zarejestrowane organizacje charytatywne.

Należy liczyć się ze zwiększoną pomocą poprzez zbiorki darów w okresie późniejszym.Zwracamy się o monitorowanie zaistniałej sytuacji, bieżące informowanie biuro OZ o działaniach i niepodejmowanie zaimprowizowanych działań.

Gorzów Wlkp., 28.02.2022r.