Wzory dokumentów dla Zarządów ROD

Procedury działkowe – dla Zarządu

Poniżej znajdują się dokumenty, które wg nowej ustawy, statutu i regulaminu są stosowane w różnych sytuacjach przez zarządy ROD. W imieniu Polskiego Związku Działkowców zastrzegam prawo do używania powyższych dokumentów wyłączenie na potrzeby statutowe Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców. Wykrycie przypadku używania tych dokumentów w innych Stowarzyszeniach niż Polski Związek Działkowców będzie zgłaszane jako naruszenie praw autorskich.

 

Interaktywny formularz, który można wypełnić na komputerze a następnie wydrukować.

POBIERZ

Interaktywny formularz, który można wypełnić na komputerze a następnie wydrukować.

POBIERZ

Zanim prezes ROD podpisze umowę z działkowcem, powinna zostać podjęta uchwała zezwalająca prezesowi na podpisanie umowy.

POBIERZ

Poniższy dokument wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej ma zastosowanie w przypadku nabycia działki drogą przeniesienia prawa między dwoma działkowcami.

POBIERZ

Poniższy wzór uchwały ma zastosowanie w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, działki nabytej drogą przeniesienia prawa między dwoma działkowcami.

POBIERZ

Poniższy dokument wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej ma zastosowanie w przypadku nabycia działki drogą przeniesienia prawa między zarządem ROD a działkowcem.

POBIERZ

Poniższy wzór uchwały ma zastosowanie w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, działki nabytej drogą przeniesienia prawa między zarządem a działkowcem.

POBIERZ

Poniższy dokument wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej ma zastosowanie w przypadku nabycia działki drogą przeniesienia prawa przed 2014 rokiem.

POBIERZ

Poniższy wzór uchwały ma zastosowanie w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, działki nabytej drogą przeniesienia prawa przed 2014 rokiem.

POBIERZ