KR PZD

Strona: pzd.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

  Jednostka organizacyjna Numer telefonu Numer faxu Adres e-mail
Krajowa Zarząd PZD
(sekretariat)
22 101 34 44 22 101 34 60 sekretariat@pzd.pl
Wydział
Prezydialny
22 101 34 51 22 101 34 53 org@pzd.pl
Dział Ogrodniczy 22 101 34 80 22 101 34 88 instruktor@pzd.pl
Wydział
Gospodarki Gruntami
22 101 34 91 22 101 34 95 wgg@pzd.pl
Główna Księgowa 22 101 34 66 gk@pzd.pl
Wydział
Finansowo-Księgowy
22 101 34 61 22 101 34 63
Kadry 22 101 34 50 kadry@pzd.pl
Dział Medialny 22 101 34 88 22 101 34 88 media@pzd.pl