Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”

cze 24, 2022 Aktualności

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 277/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”. Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się pod względem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do potrzeb ogrodu i współczesnych czasów.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy miejscowo Okręgowy Zarząd PZD, który w tym celu:

 1. Typuje 2 do 5 ROD z terenu Okręgu  PZD na podstawie własnych ocen i doświadczeń;
 1. Komisja Konkursowa Okręgu PZD dokonuje przeglądu wytypowanych przez Okręgowy Zarząd PZD ROD uwzględniając kryteria określone w  Regulaminie konkursu.
 2. Wyniki przeglądu dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu PZD ocenia Okręgowy Zarząd PZD, który po ich uwzględnieniu dokonuje wyboru 1 ROD, który zostanie zgłoszony do konkursu.

Zgłoszenie do konkursu dokonywane przez OZ PZD obejmuje:

 1. Uchwałę Okręgowego Zarządu PZD w sprawie zgłoszenia ROD do konkursu wraz z uzasadnieniem.
 2. Formularz tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego dla ROD Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu.
 3. Formularz zgody zarządu ROD na udział w konkursie.
 4. Dokumentację fotograficzną potwierdzającą stan zagospodarowania ROD, a także działania opisane w zgłoszeniu.

Zgłoszenia do konkursu OZ PZD dokonują za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: wielkikonkursrod@pzd.pl

Termin zgłaszania ROD do konkursu upływa z dniem 31 lipca 2022 r. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2022 opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że wszystkie ROD biorące udział w konkursie krajowym dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” otrzymają tytuły „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców”.

 Nagrodami w konkursie są:

 • Nagrody pieniężne:

I miejsce – 10.000 zł

II miejsce – 8.000 zł dla 2 ROD

III miejsce – 7.000 zł dla 3 ROD

IV miejsce – 6.000 zł dla 4 ROD

 • Wyróżnienia za całokształt działalności:

Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł dla wyróżnionych ROD

 • Wyróżnienia za wybraną aktywność:

Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł dla wyróżnionych ROD

Oprócz nagród pieniężnych nagrodzone ROD otrzymają puchary oraz dyplomy, a wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2022, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD i Okręgów.

Krajowy Zarząd PZD

Załączniki:

 1. Uchwała nr 277/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD  pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”.
 2. Regulamin konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”
 3. Wzór „Formularza tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”, dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu.
 4. Formularz zgody zarządu ROD do udziału w konkursie krajowym dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”.