Archive: 15 kwietnia 2023

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2022 r.

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualnego stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Został on ustalony na podstawie danych przekazanych przez 26 OZ PZD.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 587 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 043,8237 ha (w użytkowaniu wieczystym 24 904,7181 ha, w użytkowaniu 15 064,4981 ha oraz we własności 74,6075 ha). Liczba działek w ROD wynosi 903 318.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w odniesieniu do ilości ROD – zmniejszenie o 4, w odniesieniu do powierzchni ROD – zmniejszenie o 57,1489 ha.

Read More